Ajuntament de L'Hospitalet

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L’OME és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament en el procés d’escolarització de l’alumnat, en els centres educatius finançats amb fons públics.

L’OME intervé en el procés d’escolarització de l’educació infantil, de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria (ESO).

Les funcions de l’OME són: informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa dels centres educatius; rebre sol·licituds d’admissió i comprovar-ne la presentació de tots els requisits, durant el període de preinscripció; remetre les sol·licituds als centres escollits en primera opció i publicar la relació de l’alumnat inscrit i admès.

L’Oficina Municipal d’Escolarització té com a finalitats:
  • Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació, mitjançant la comissió d’escolarització.
  • Orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa.
  • Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del decret de preinscripció i matrícula i de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització.

Pots demanar CITA PRÈVIA a l'Oficina Municipal d'Escolarització

ATENCIÓ


L'Oficina Municipal d'Escolarització restarà tancada fins nou avís, en funció de l'establiment de mesures preventives i organitzatives amb motiu del virus COVID-19.
 
DURANT EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: L’Oficina Municipal d’Educació atendrà de manera telemàtica a través dels telèfons 010 (per trucades des de L’H), i 900 10 02 77 (per trucades realitades fora del terme municipal).  
L’OME, en casos excepcionals i tràmits extraordinaris, atendrà de manera presencial, per evitar riscos innecessaris. (S’informa a les famílies que preferentment d’acord amb criteris de proximitat durant la fase presencial s’adrecin als centres educatius) 
PODEU CONSULTAR LLISTAT D'ADMESOS I LLISTA D'ESPERA  CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
 

 
 

Guia de Centres Educatius de L'Hospitalet

Podeu consultar la Guia de Centres Educatius de L'Hospitalet del Curs 2019-2020 en el següent enllaç: Guia de Centres Educatius

Directori

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400