Ayuntamiento de L'Hospitalet

Preinscripción curso 2017-2018

Postobligatoria. Calendario de preinscripción

Preinscripció dels Ensenyaments Postobligatoris: Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, i Programes de Formació i Inserció  

Un cop finalitzada l'educació secundària obligatòria, l'alumne pot triar entre fer batxillerat, cicles de grau mitjà, o programes de formació i inserció. Són els ensenyaments de postobligatòria de la franja d'edat de 16 a 18 anys.

Els ensenyaments de batxillerat, es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, amb el requisiti d'haver obtingut el graduat en educació secundària obligatòria. Cursen l'ensenyament de batxillerat dona accés als cicles formatius de grau superior, i als estudis universitaris.

La formació professional capacita per a l'exercici de diverses professions, i per a la incorporació qualificada al món laboral. S'organitza en cicles de grau mitjà o de grau superior. Per accedir a un curs de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.

Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny capaciten per a les professions relacionades amb el disseny, les arts aplicades i els oficis artístics.

Programes de formació i inserció (PFI) són programes adreçats a joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat, i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que han deixat l'Educació Secundària Obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.


Podeu consultar tota la informació d'aquests ensenyaments a la pàgina web del Departament d'Ensenyament: "Estudiar a Catalunya".

Us recomanem consultar el desplegable dels ensenyaments postobligatoris que es poden cursar  a Cataluny.a:  ensenyaments postobligatoris.

 

Calendario de Preinscripción de las enseñanzas postobligatorias

A continuación podéis encontrar de manera resumida las fechas del proceso de preinscripción y matriculación de las enseñanzas de:
  • Bachillerato
  • Ciclos Formativos de Grado Medio
  • Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio
  • Programas de Formación e Inserción
  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Pacto local por la Educación
  • Prevenció
  • Consorcio para la Normalización linguística
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ayuntamiento de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400