Ayuntamiento de L'Hospitalet

Distrito 3

Ver imagen de Imatge primera sessió (nueva ventana)

Taller: Créixer, Educar i Compartir

El taller es un espai d’acompanyament educatiu per a famílies amb fills i filles de 0 a 6 anys que van a les escoles bressol i parvularis de  centres públics del barri de Santa Eulàlia. Ha estat un acord dels diferents serveis professionals d’atenció a la infància de 0 a 6 que estem treballant en xarxa, com son les biblioteques públiques, el Centre Municipal de Serveis Socials, les dos Àrees Bàsiques de Salut, les escoles bressol públiques, les escoles d’educació infantil i primària públiques, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i el Programa d’Acompanyament Educatiu a Famílies (PAEF).
Es va acordar aquesta activitat la necessitat detectada i compartida entre els diferents serveis professionals per donar suport a les famílies en la seva tasca de criança i educació dels seus fills. La intervenció s’emmarca en les recomanacions de la Unió Europea per “Promoure la Parentalitat Positiva” (Rec. UE 2006/19) i els principis del Conveni de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant (ONU, 1989)
Els continguts i la metodologia han estat preparats per professionals del CDIAP, de l’EAP i del PAEF
  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Pacto local por la Educación
  • Prevenció
  • Consorcio para la Normalización linguística
  • D
Ayuntamiento de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400