Ayuntamiento de L'Hospitalet

Preinscripción curso 2017-2018

La llista d'alumnat admès es pot consultar a cada centre educatiu on heu presentat la vostra sol·licitud, així com també la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen una altre centre assignat.

Al taulell informatiu de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) al Carrer Girona, 10 podeu trobar la relació d'admesos.

En el cas que el centre no hagi pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 5 de setembre de 2019 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Consulta les llistes amb l'assignació de places als centres de primària i secundària pel curs 2019-2020

Ja es pot consultar la llista d'alumnes admesos a cada centre educatiu on heu presentat la vostra sol·licitud, així com també la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen una altre centre assignat.

Al taulell informatiu de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) al Carrer Girona, 10 podeu trobar la relació d'admesos.

En el cas que el centre no hagi pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 5 de setembre de 2019 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

CALENDARI PROCÉS DE MATRICULACIÓ:

RECORDEU QUE CAL FORMALITZAR LA MATRÍCULA!!
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil (P3 a P5), educació primària  (1r a 6è) i primer curs d'ESO:

del 20 al 26 de juny de 2019

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO:

del 27 de juny al 3 de juliol de 2019


 

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN I MATRICULACIÓN

Presentación de solicitudes del 29 de marzo al 9 de abril

El Departamento de Educación mediante Resolución EDU/452/2019, de 21 de febrero, ha aprobado las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, y otros centros educativos, en las diversas enseñanzas sostenidas con fondos públicos, por el curso 2019-2020 .

CALENDARIO:
 • Hoy, 26 de abril se han publicado el listado de solicitudes presentades con la puntuación provisional: Podéis consultar esta información en los centros educativos y a la Oficina Municipal de Escolarización )
 
 • PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES : se podrán presentar las reclamaciones desde el lunes, 29 de abril hasta el 3 de mayo de 2019. Os podéis dirigir directamente a los centros educativos.
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES de las enseñanzas obligatorias por el próximo curso 2019-2020 será del 29 de marzo al 9 de abril , con respecto a las etapas educativas:
 • Segundo ciclo de educación infantil: A partir de 3 años (P3, P4 y P5)
 • Educación primaria: A partir de los 6 años (de 1º a 6º curso)
 • Educación secundaria obligatoria (ESO): A partir de 12 años (de 1º a 4º)

En el documento podéis consultar las fechas más concretas del calendario de preinscripción y matrícula. .

Podéis consultar toda la información en la web del Departamento de Educación: Estudiar en Cataluña
 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Pacto local por la Educación
 • Prevenció
 • Consorcio para la Normalización linguística
 • D
 • Institut Obert de Catalunya
Ayuntamiento de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400