Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2019-2020

La llista d'alumnat admès es pot consultar a cada centre educatiu on heu presentat la vostra sol·licitud, així com també la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen una altre centre assignat.

Al taulell informatiu de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) al Carrer Girona, 10 podeu trobar la relació d'admesos.

En el cas que el centre no hagi pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 5 de setembre de 2019 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Consulta les llistes amb l'assignació de places als centres de primària i secundària pel curs 2019-2020

Ja es pot consultar la llista d'alumnes admesos a cada centre educatiu on heu presentat la vostra sol·licitud, així com també la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen una altre centre assignat.

Al taulell informatiu de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) al Carrer Girona, 10 podeu trobar la relació d'admesos.

En el cas que el centre no hagi pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 5 de setembre de 2019 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

CALENDARI PROCÉS DE MATRICULACIÓ:

RECORDEU QUE CAL FORMALITZAR LA MATRÍCULA!!
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil (P3 a P5), educació primària  (1r a 6è) i primer curs d'ESO:

del 20 al 26 de juny de 2019

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO:

del 27 de juny al 3 de juliol de 2019


 

Número de desempat

CALENDARI:
  • DIJOUS, 9 de MAIG. Sorteig de desempat per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat a l'educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria:

140.574

 

El Departament d'Educació mitjançant Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, ha  aprovat les normes  de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya, i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, pel curs 2019-2020.


Podeu consultar tota la informació en la web del Departament d'Educació: Estudiar a Catalunya
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400