Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2019-2020

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Presentació de sol·licituds del 29 de març al 9 d'abril

El Departament d'Educació mitjançant Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, ha  aprovat les normes  de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya, i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, pel curs 2019-2020.

CALENDARI:
 
PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS dels ensenyaments obligatoris pel proper curs 2019-2020 serà del 29 de març al 9 d'abril, pel que fa a les etapes educatives:
 • Segon cicle d’educació infantil: A partir de 3 anys (P3, P4 i P5)
 • Educació primària: A partir dels 6 anys (de 1r a 6è curs)
 • Educació secundària obligatòria (ESO): A partir de 12 anys (de 1r a 4rt)
   
 
En el document podeu consultar les dates més concretes del calendari de preinscripció i matrícula. .
 
Podeu consultar tota la informació en la web del Departament d'Educació: Estudiar a Catalunya
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • Prevenció
 • D
 • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400