Preinscripció curs 2021-2022

Calendari del Procés de Preinscripció i Matrícula del curs 2020-2021

La preinscripció escolar per l'Educació Infantil (segon cicle- P3), educació primària i educació secundària serà del 13 al 22 de maig.

Degut a l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, i com a mesura preventiva davant d'aquesta situació d'excepcionalitat, es promou l'ús de la sol·licitud en suport informàtic durant el període de preinscripció:

  • Preferentment de manera telemàtica (no presencial): del 13 al 22 de maig
  • I, de manera excepcional, presencialment, només amb CITA PRÈVIA demanada als centres educatius: del 19 al 22 de maig

Podeu consultar tota la informació relativa al procés de preinscripció a la web del Departament d'Educació: PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

Llistes d'admesos i llistes d'espera

Podeu consultar la llista d’alumnes admesos que cada centre publica en el seu portal web, també podreu consultar la llista per tots aquells alumnes que s’hi ha preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. En el cas que el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també es publica la llista d’espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 8 de setembre de 2020 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Matrícula: del 13 al 17 de juliol

Recordeu que del 13 al 17 de juliol cal formalitzar la matrícula dels alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO.

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400