Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2020-2021

Calendari del Procés de Preinscripció i Matrícula del curs 2020-2021

D'acord amb la nota emesa pel Departament d'Educació s'AJORNA el procés de PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA ESCOLAR  del proper curs 2020-2021 en els diferents ensenyaments de tots elsnivells educatius.

Amb l'objectiu de garantir que el procés de preinscripció i matrícula es realitzi amb totes les garanties i adequar els tràmits a les circumstàncies actuals.  

Anirem actualitzant la informació a mida que hi hagin novetats.
La llista d'alumnat admès es pot consultar al tauler d'anuncis de cada centre educatiu on heu presentat la vostra sol·licitud, així com també la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen una altre centre assignat. T

ambé es podrà consultar el resultat de forma individual per via telemàtica, accedient al web Estudiar a Catalunya.

Al taulell informatiu de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) al Carrer Girona, 10 podeu trobar la relació d'admesos.

En el cas que el centre no hagi pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400