Ayuntamiento de L'Hospitalet

Proyecto Educativo de Ciudad L'Hospitalet

L''Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) va proposar a totes les ciutats membres d'aquesta xarxa la commemoració del dia 30 de novembre com el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. El lema d'enguany és "Escoltar la ciutat per transformar-la" (#EducatingCityDay).

A la nostra ciutat, L'Hospitalet hem volgut celebrar aquesta jornada amb una programació d'activitats dels diversos serveis i de les entitats de la ciutat que han volgut sumar-se al compromís que vam adquirir amb la signatura de la Carta de Ciutats Educadores.

Una ciutat educadora implica promoure una educació de qualitat amb una mirada àmplia i de caràcter transversal i innovador que integri a tota la comunitat educativa i el seu barri. Tothom educa, i tots els espais de la ciutat eduquen. Escoles, instituts, centres d'educació en el lleure, entitats socioeducatives, esportives, culturals i veïnals implicades en convertir qualsevol acció en un procés educatiu que transforma i millora la nostra societat.

Et volem convidar a celebrar el 30 de Novembre i tots els dies de l'any. Volem de L'Hospitalet una ciutat cada cop més educadora.

Cliqueu en aquest enllaç per consultar: Carta de Ciutats Educadores

 
El Proyecto Educativo de Ciudad de L'Hospitalet es una hoja de ruta, un espacio de reflexión con la voluntad de animar a la ciudadanía, las entiats, a los profesionales y las administraciones a buscar alianzas con el fin de tener una ciudad todavía más educadora.

El PEC es un documento abierto, que tiene que evolucionar siguiendo tots el cambios que se producen a nuestra sociedad y recoger más aportaciones.

El Proyecto Educativo de Ciudad es el resultado del proceso participativo que se llevó a cabo durante los cursos 2008-2009, y 2009-2010, donde la ciudadanía y la comunidad educativa participó en su elaboración.
  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Pacto local por la Educación
  • Prevenció
  • Consorcio para la Normalización linguística
  • D
Ayuntamiento de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400