Ajuntament de L'Hospitalet

Projecte Educatiu de Ciutat L'Hospitalet

L''Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) va proposar a totes les ciutats membres d'aquesta xarxa la commemoració del dia 30 de novembre com el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. El lema d'enguany és "Escoltar la ciutat per transformar-la" (#EducatingCityDay).

A la nostra ciutat, L'Hospitalet hem volgut celebrar aquesta jornada amb una programació d'activitats dels diversos serveis i de les entitats de la ciutat que han volgut sumar-se al compromís que vam adquirir amb la signatura de la Carta de Ciutats Educadores.

Una ciutat educadora implica promoure una educació de qualitat amb una mirada àmplia i de caràcter transversal i innovador que integri a tota la comunitat educativa i el seu barri. Tothom educa, i tots els espais de la ciutat eduquen. Escoles, instituts, centres d'educació en el lleure, entitats socioeducatives, esportives, culturals i veïnals implicades en convertir qualsevol acció en un procés educatiu que transforma i millora la nostra societat.

Et volem convidar a celebrar el 30 de Novembre i tots els dies de l'any. Volem de L'Hospitalet una ciutat cada cop més educadora.

Cliqueu en aquest enllaç per consultar: Carta de Ciutats Educadores

 
El Projecte Educatiu de Ciutat de l'Hospitalet és un full de ruta, un espai de reflexió amb la voluntat d'animar a la ciutadania, les entiats, els professionals i les administracions a buscar aliances per tal de tenir una ciutat encara més educadora.

El PEC és un document obert, que ha d'evolucionar seguint tots el canvis que es produeixen a la nostra societat i recollir més aportacions.

El Projecte Educatiu de Ciutat és el resultat del procés participatiu que es va portar a terme durant els cursos 2008-2009, i 2009-2010, on la ciutadania i la comunitat educativa va participar en la seva elaboració.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400