Ajuntament de L'Hospitalet

Projecte Educatiu de Ciutat L'Hospitalet

El Projecte Educatiu de Ciutat de l'Hospitalet és un full de ruta, un espai de reflexió amb la voluntat d'animar a la ciutadania, les entiats, els professionals i les administracions a buscar aliances per tal de tenir una ciutat encara més educadora.

El PEC és un document obert, que ha d'evolucionar seguint tots el canvis que es produeixen a la nostra societat i recollir més aportacions.

El Projecte Educatiu de Ciutat és el resultat del procés participatiu que es va portar a terme durant els cursos 2008-2009, i 2009-2010, on la ciutadania i la comunitat educativa va participar en la seva elaboració.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Guia formació professional a L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • Prevenció
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400