Preinscripció curs 2021-2022

Consulta els centres educatius adscrits i les àrees d'influència

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres educatius als què voleu optar.

Els centres adscrits són els que el Departament d'Educació vincula perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centres si els dos estan adscrits.

LES ÀREES D'INFLUÈNCIA:

Per aplicar el criteri de proximitat al centre es té en compte l'àrea d'influència del centre que determina l'Ajuntament i els serveis territorials del Departament d'Educació.

Podeu consultar els centres de les àrees d'influència en el mapa de zones educatives de l'Hospitalet que trobareu publicat en aquesta mateixa web, i també, us podran ajudar a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Poseu consultar l'adscripció dels centres educatius de L'Hospitalet segons Resolució del Departament d'Educació (Serveis Territorials Barcelona Comarques):

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400