Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2018-2019

CONSULTA ELS CENTRES EDUCATIUS ADSCRITS I LES ÀREES D'INFLUÈNCIA

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres educatius als què voleu optar.

Els centres adscrits són els que el Departament d'Ensenyament vincula perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centres si els dos estan adscrits.

La consulta de centres amb l'oferta inicial està disponible des d'aquest dilluns, 9 d'abril. La podeu trobar, tant al taullel de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), situat a la planta baixa del Carrer Girona, 10, com en el Departament d'Ensenyament en el següent enllaç: Oferta Inicial

Podeu consultar els centres adscrits en el document que us facilitem a continuació.

Les àrees d'influència:

Per aplicar el criteri de proximitat al centre es té en compte l'àrea d'influència del centre que determina l'Ajuntament i els serveis territorials del Departament d'Ensenyament. 

Podeu consultar els centres de les àrees d'influència en el mapa de zones educatives de l'Hospitalet que trobareu publicat en aquesta web.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Guia formació professional a L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • Prevenció
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400