Ajuntament de L'Hospitalet

Formació de persones adultes a L'Hospitalet

La ciutat compta amb sis centres formatius d’adults:

L’objectiu d’aquests centres és oferir activitats d’aprenentatge que permetin a les persones adultes desenvolupar les seves capacitats, enriquir coneixements i millorar les seves competències tècniques i professionals.

Els centres d’adults imparteixen cursos per realitzar l’educació secundària, per accedir als cicles formatius de grau mitjà (CAM) i per preparar les proves d’accés a la universitat (per a persones majors de 25 anys i de 45 anys). La seva oferta inclou també ensenyament de llengües (català, castellà, anglès i francès); informàtica, i formació instrumental (aprendre a llegir, escriure i fer càlculs).

Preinscripció als Centres d'Adults curs 2023-2024

Dimarts, 20 de juny s'inicia la preinscripció a la formació d'adults

Amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta, els centres d'adults de la ciutat han preparat uns vídeos informatius, que us recomanem visitar perquè veieu tota l'oferta de formació d'adults que tenim a L'Hospitalet.

Tota la informació sobre la preinscripció la trobareu a la web del Departament d'Educació: PREINSCRIPCIÓ FORMACIÓ ADULTS

La preinscripció serà del 20 al 28 de juny de 2023: caldrà presentar la sol·licitud.

És molt important respectar les dates de preinscripció, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

4 de juliol de 2023 a partir de les 14h: llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional


Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. La publicació de la llista tindrà lloc a partir de les 14 hores

5 de juliol del 2023: SORTEIG del número de desempat

El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).


El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

Del 4 al 7 de juliol de 2023: presentació de reclamacions


Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions.

11 de juliol de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent. La publicació de la llista tindrà lloc a partir de les 14 hores.

14 de juliol de 2023: llista d'alumnes admesos i llista d'espera


Finalment, es publica, per activitats, la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera, a partir de les 14 hores.

És molt important que per acabar tot el procés FORMALITZEU LA MATRÍCULA.

  • Matrícula dels alumnes admesos: del 4 al 8 de setembre de 2023
  • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2023


 

Centre de Formació d'Adults de Bellvitge

Centre de Formació d'adults Can Serra

Centre de Formació d'Adults Catalònia

Centre de Formació d'Adults Sant Josep

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400