Estudis

CFGM Manteniment electromecànic

Tècnic/a en manteniment electromecànic
2000 hores -  2 cursos acadèmics.

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Tècniques de fabricació.
- Tècniques d'unió i muntatge.
- Electricitat i automatismes elèctrics.
- Automatismes pneumàtics i hidràulics.
- Muntatge i manteniment mecànic.
- Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.
- Muntatge i manteniment de línies automatitzades.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès Tècnic.
-  Síntesi.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Mecànic/a de manteniment.
- Muntador/a industrial.
- Muntador/a d’equips elèctrics.
- Muntador/a d’equips electrònics.
- Mantenidor/a de línia automatitzada.
- Muntador/a de béns d’equip.
- Muntador/a d’automatismes pneumàtics i hidràulics.
- Instal·lador/a electricista industrial.
- Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió.

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400