Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (nivell 1) [IMAI0108]  

Competència general

Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes.
 

Àmbit professional
 
Aquest professional s'integra a empreses dels sectors públics i/o privats dedicades al muntatge i manteniment d'instal·lacions i manteniment de canonades i aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.
 
Sectors productius
 
Desenvolupa el seu treball en empreses de lampisteria, per al muntatge i/o manteniment i reparació d'instal·lacions de canonades, radiadors i aparells sanitaris i de climatització d'ús domèstic.


Ocupacions o llocs de treball relacionats
 
  • Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes contraincendis

  • Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes de reg i fonts decoratives

  • Lampista instal·lador/a mantenidor/a

  • Mantenidor/a de calefacció

  • Mantenidor/a de climatització

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400