Estudis

Assistència a la direcció (nivell3) [ADGG0108] 

Competència general

Gestionar les informacions i comunicacions, internes i externes, relacionades amb els responsables i òrgans de la direcció utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, mantenint l'arxiu propi de la secretaria de direcció, així com assistir a la direcció en el desenvolupament i execució de les activitats d'organització delegades per la mateixa, amb visió global i proactivitat, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compte d'altri en grans i mitjanes empreses, tant d'àmbit nacional com a multinacional, públiques i privades, així com en l'Administració Pública i en organitzacions internacionals de caràcter governamental i no governamental. Es tracta d'un tècnic que actua depenent i com a assistent de la direcció i dels responsables dels òrgans de gestió i administració, podent prendre decisions amb autonomia i responsabilitat.

Sectors productius

És present a tots els sectors productius en l'àrea de direcció, així com en l'Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transsectorialitat.
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Assistent/a a direcció
  • Assistent/a de despatxos i oficines
  • Secretari/ària de direcció
  • Secretari/ària, en general

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400