Estudis

Activitats auxiliars de comerç (nivell 1) [COMT0211]

Durada: 270 hores

Competència general

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda
i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant el
equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas
necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada, al client en el punt
de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Àmbit professional

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats
i hipermercats, per compte d'altri, o pròpia en el cas del repartiment de proximitat,
seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d'un responsable
l'establiment o repartiment comercial.

Sectors productius

En el sector del comerç i en concret en el comerç majorista i minorista,
supermercats, grans superfícies comercials i centres de distribució comercial.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Reposadors / es de hipermercat.
 • Reposador / a.
 • Repartidors / es de proximitat, a peu.
 • Embaladors / as-empaquetadors / as-etiquetadors / es, a mà
 • Preparador / a de comandes.
 • Auxiliar de dependent de comerç.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400