Estudis

Programació de sistemes informàtics (Nivell 3) (IFCT0609)

Durada: 590 hores

Competència general

Desenvolupar components de programari a partir d'unes especificacions concretes, proporcionant funcions d'administració i supervisió del sistema operatiu, per a la gestió dels recursos d'un sistema informàtic i la interacció amb altres sistemes mitjançant tecnologies de desenvolupament orientades a objectes i a components.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional, tant per compte propi com per compte d'altri, en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposin d'equips informàtics per gestionar-se, en l'àrea de sistemes o de desenvolupament del departament d'informàtica.

Sectors productius

Se situa sobretot en el sector serveis, principalment en els següents tipus d'empreses: empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisi, disseny i construcció d'aplicacions informàtiques; o grans organitzacions, com a integrant de l'equip de programació i manteniment de sistemes informàtics.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

 • Analista de sistemes, nivell superior.
 • Analista programador/a, nivell mitjà.
 • Analista d'aplicacions, nivell mitjà.
 • Programador/a d'aplicacions informàtiques.
 • Programador/a de sistemes. Programador/a de components.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400