Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Administració de serveis d’internet (Nivell 3) (IFCT0509)

Durada: 590 hores

Competència general

Instal·lar, configurar, administrar i mantenir serveis comuns de provisió i intercanvi d'informació utilitzant els recursos de comunicacions que ofereix Internet.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats de naturalesa pública o privada de qualsevol mida que disposin d'una infraestructura de xarxes intranet, internet o extranet per a l'intercanvi d'informació, en l'àrea de sistemes del departament d'informàtica, tant per compte d'altri com per compte propi.

Sectors productius

Atesa l'àmplia distribució dels serveis d'Internet, s'observa un fonament transectorial en aquesta qualificació, amb especial rellevància en el sector de serveis, als següents tipus d'empreses: Organismes públics i empreses de qualsevol sector productiu que per la seva grandària i organització necessiten disposar de serveis propis basats en tecnologies d'Internet.
Empreses proveïdores de serveis d'Internet.
Empreses d'externalització de serveis (outsourcing) i centres de dades.
Empreses dedicades al desenvolupament de pàgines i aplicacions web.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

  • Administrador/a de serveis d'Internet.
  • Administrador/a d'entorns web (webmaster).
  • Administrador/a de serveis de missatgeria electrònica (postmaster).
  • Tècnic/a de sistemes d'Internet.

Centres on s'imparteix

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400