Estudis

CFGS Automoció

Tècnic/a superior en automoció
(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Sistemes elèctrics de seguretat i confortabilitat.
- Sistemes de Transmissió de forces i trens de rodatge.
- Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
-  Elements amovibles i fixos no estructurals.
- Tractament i recobriment de superfícies.
- Estructures dels vehicles.
- Gestió i logística del manteniment de vehicles.
- Tècniques de comunicació i relacions.
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte d’automoció.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Tècnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles.
- Mecànic/a de vehicles industrials.
- Encarregat/da de taller o de seccions de vehicles industrials.
- Taxador/a de vehicles.

Amb aquesta titulació s’obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d’equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400