Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

Tècnic/a  en electromecànica de vehicles automòbils
(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

- Motors
- Sistemes auxiliars del motor.
- Circuits de fluids, suspensió i direcció.
- Sistemes de transmissió i frenada.
- Sistemes de càrrega i arrencada.
- Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.
- Sistemes de seguretat i confortabilitat.
- Mecanitzat bàsic.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès tècnic.
- Síntesi.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Reparador/a de sistemes pneumàtics i hidràulics.
- Reparador/a de sistemes de transmissió i frens.
- Reparador/a de sistemes de direcció i suspensió.
- Operari/ria d’ITV.
- Instal·lador/a d’accessoris a vehicles.
- Operari/ria d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
- Electromecànic/a de motocicletes.
- Venedor/a, distribuïdor/a de recanvis i d’equips de diagnosis.

Amb aquesta titulació s’obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d’equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.

Centres on s'imparteix

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400