Estudis

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

(2000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Sistemes informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació.
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Accés a dades.
 • Desenvolupament d'interfícies.
 • Programació multimèdia i dispositius mòbils.
 • Programació de serveis i processos.
 • Sistemes de gestió empresarial.
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa empresarial.
 • Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic/a comercial de xarxes.
 • Animador/a telemàtic/a.
 • Especialista en formació LAN/WAN.
 • Expert/a en aplicacions TIC.
 • Especialista en sistemes d'informació geogràfica.
 • Desenvolupador/a d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupador/a d'aplicacions de propòsit general.
 • Desenvolupador/a d'aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informació mòbil.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400