Estudis

Operacions auxiliars de paleta d’obra de fabrica i de cobertes (Nivell 1) (EOCB0208)

Durada: 320 hores

Competència general

Aixecar murs i particions de maó i bloc per a revestir, construir i col·locar elements del suport de cobertura en obre de cobertes , i realitzar tasques auxiliars en talls d’obra, seguint  les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establertes en matèria de seguretat i salut.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva  activitat en el àrea de producció, com a treballador assalariat en petites, mitjanes i grans empreses privades. No disposa de regulació professional.

Sectors productius

Sector de la construcció, principalment en edificació de nova planta i rehabilitació

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Col·locador/a  de prefabricats lleugers (construcció).
 • Peó de la construcció d’edificis.
 • Operari/ària de paleta.
 • Operari/ària de de Cobertes.
 • Ajudant de paleta.
 • Paleta  d’envans.
 • Col·locador de bloc prefabricat.
 • Peó especialitzat.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400