Estudis

CFGS Educació infantil

Tècnic/ca superior en educació infantil (2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Didàctica de l’educació infantil; autonomia personal i salut infantil; el joc infantil i la seva metodologia; expressió i comunicació; desenvolupament cognitiu i motor; desenvolupament socioafectiu; habilitats socials; intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social; projecte d’atenció a la infància, i primers auxilis. 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Educador/ra infantil en primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra; educador/ra en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (de 0 a 6 anys) en situació de risc social, seguint les directrius d’altres professionals, i educador/ra en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil.
 

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400