Estudis

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència
(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

- Organització de l’atenció a les persones en situació de dependencia.
- Atenció sanitària.
- Atenció higiènica.
- Atenció i suport psicosocial.
- Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
- Teleassistència.
- Suport domiciliari.
- Suport a la comunicació.
- Destreses socials.
- Primers auxilis.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès tècnic.
- Síntesi.
- Formació en centre de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions o domicilis.
- Governant/a i subgovernant/a de persones en situació de dependència en institucions.
- Auxiliar responsable de planta de residencies de persones grans i persones amb discapacitat.
- Auxiliar d’ajuda a domicili.
- Assistent/a d’atenció domiciliaria.
- Treballador/a familiar.
- Auxiliar d’educació especial.
- Assistent/a personal.
- Teleoperador/a de teleassistència.
 

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400