Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

PPP Fabricació i Muntatge (Programa de Promoció Professional) 

Tècnic Professional bàsic en Fabricació i Muntatge 

2.000 hores · 2 curs acadèmics.

QUÈ ESTUDIARÀS?

1er curs
· Operacions bàsiques de fabricació.
· Soldadura i tancaments metàl·lics.
· Fusteria d'alumini i PVC.
· Ciències aplicades I.
· Comunicació i societat I.
· Formació i orientació laboral I.
· Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).

2on curs
· Xarxes d'evacuació.
· Llanterneria i calefacció bàsica.
· Muntatge d'equips de climatització.
· Ciències aplicades II.
· Comunicació i societat II.
· Formació i orientació laboral II.
· Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Peons d'indústries manufactureres.
 • Auxiliars de processos automatitzats.
 • Lampista.
 • Muntador/a d'equips de calefacció.
 • Mantenidor/a d'equips de calefacció.
 • Muntador/a d'equips de climatització.
 • Mantenidor/a d'equips de climatització.
 • Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.

Centres on s'imparteix

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400