Estudis

Activitats auxiliars de magatzem (nivell 1) [COML0110]  

Durada: 210 hores

Competència general

Dur a terme operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

Àmbit professional

Exerceix la seva activitat professional, per compte d'altri, al magatzem o dipòsit d'empreses i organitzacions de qualsevol naturalesa, pública i privada, sota la supervisió directa d'un responsable.

Sectors productius

En tots els sectors productius, tenint un caràcter marcadament transsectorial.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Mossos/es de càrrega i descàrrega, magatzem o mercat de proveïments.
 • Mosso/a de magatzem.
 • Conductors/ores i operadors/ores de carretons elevadors, en general.
 • Embaladors/ores, empaquetadors/ores i etiquetadors/ores a mà.
 • Preparador/a de comandes
 • Peons del transport en general.
 • Operari/ària de logística.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400