Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (nivell 2) [IMAR0208]  

Durada: 500 horas

Competència general

Realitzar les operacions de muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions de climatització, ventilació-extracció i filtrat d'aire, d'acord amb els processos i plans de muntatge i manteniment, amb la qualitat requerida, complint amb la normativa i reglamentació vigent, en condicions de seguretat personal i
mediambiental.

Àmbit professional

Aquest professional pot treballar com a autònom o estar integrat en empreses de
els sectors públics o privats dedicades al muntatge, així com al manteniment i reparació d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. La seva activitat se situa en les àrees de muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció, ajustant-se als requisits previstos en la normativa per a l'obtenció dels corresponents carnets professionals

Sectors productius

Desenvolupa el seu treball en empreses de muntatge i / o manteniment d'instal·lacions de
climatització i ventilació-extracció.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Instal·lador d'aire condicionat i ventilació
 • Mecànic reparador d'equips industrials de refrigeració i climatització
 • Instal·lador-ajustador d'instal·lacions de refrigeració i aire condicionat
 • Operador de planta d'aire condicionat
 • Operador de planta de ventilació i calefacció
 • Instal·lador-muntador d'equips de climatització i ventilació-extracció en xarxes de distribució i equips terminals.
 • Manteniment i reparació d'equips de climatització i ventilació-extracció en xarxes de distribució i equips terminals.

Centres on s'imparteix

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400