Estudis

CFGM Operacions de laboratori

Tècnic/a en operacions de laboratori · 2.000 hores (dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Química aplicada.
- Mostreig i operacions unitàries de laboratori.
- Proves fisicoquímiques.
- Serveis auxiliars al laboratori.
- Seguretat i organització en el laboratori.
- Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.
- Operacions d'anàlisi química.
- Assajos de materials.
- Emmagatzematge i distribució en el laboratori.
- Principis de manteniment electromecànic.
- Anglès tècnic.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Síntesi.
- Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química.
- Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques, alimentàries, farmacèutiques i transformadores.
- Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental.
- Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia.
- Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació mecànica.
- Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües.
- Auxiliar, operador/a o tècnic/a de matèries primeres i producte acabat.
- Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control i recepció de matèries.
- Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres de formació i investigació
- Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem.
- Mostrejador i assajos de camp

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400