Estudis

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (nivell 1) [ADGG0408]

Durada: 430 hores

Competència general

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.
 
Àmbit professional
 
Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració.
 
Sectors productius
 
És present a tots els sectors productius, així com en l'Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transsectorialitat.
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Auxiliar d'arxiu

 • Auxiliar de serveis generals

 • Auxiliar d'informació

 • Auxiliar d'oficina

 • Classificador/a o repartidor/a de correspondència

 • Operador/a documental

 • Ordenança

 • Taquiller/a

 • Telefonista en serveis centrals d'informació

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400