Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

 Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents (nivell 1) [ADGG0508

Competència general

Realitzar operacions d'enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la
informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d'acord amb
instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat,
productivitat, seguretat i respecte del medi ambient.

Àmbit professional
 
Desenvolupa la seva activitat professional per compte d'altri en mitjanes i petites empreses, o en organitzacions de caràcter governamental i no governamental. Actua depenent de professionals de despatxos i oficines, o de la direcció de departaments de Recursos Humans, podent prendre decisions amb autonomia i responsabilitat per delegació.
 
Sectors productius

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat
del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats
 
  • Operadors/ores–enregistradors/ores de dades en ordinador.
  • Auxiliar d'oficina.
  • Auxiliar d'arxiu.
  • Operador/a documental.
  • Auxiliar de digitalització

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400