Estudis

Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions (Nivell 1) [ELES0208]

Durada: 380 hores

Competència general

Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos e instal·lacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses majoritàriament privades, per compte aliè, dedicades al muntatge  i manteniment  d’instal·lacions  electrotècniques en edificis de habitatges, oficines, locals Comercials e industrials, estant regulada l’activitat  pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i per la Normativa de les Infraestructures Comuns de Telecomunicacions.

Sectors productius

S’ubica en el sector elèctric, dins del subsector de muntatge i manteniment en les següents activitats economicoproductives: muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis de habitatges, d’oficines, comercials y de tipus industrial.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Ajudant de l’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
 • Ajudant de l’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques.
 • Ajudant de l’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.
 • Ajudant del muntador d’antenes receptores/televisió satèl·lits.
 • Operari/ària d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Peó de la industria de producció i distribució d’energia elèctrica.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400