Estudis

CFGS Automatització i robòtica industrial

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial 

(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

SORTIDES PROFESSIONALS

Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial; verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics; cap d'equip en un taller electromecànic; tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial; tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial; projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial; projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial; projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial; programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials; tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric; dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400