Ajuntament de L'Hospitalet

Taller: Créixer, Educar i Compartir

A l'escola La Marina (per a les famílies amb fills i filles de 0 a 6 anys de Bellvitge)
Veure imatge de  Taller: Créixer, Educar i Compartir (nova finestra)
El taller es un espai d’acompanyament educatiu per a famílies amb fills i filles de 0 a 6 anys que van a les escoles bressol i parvularis de la xarxa pública del barri de Bellvitge. El Taller ha estat un acord dels diferents serveis professionals d’atenció a la infància de 0 a 6 que estem treballant en xarxa, com son la biblioteca, el Centre Municipal de Serveis Socials, l’Àrea Bàsica de Salut, les escoles bressol de la xarxa pública, les escoles d’educació infantil i primària públiques (tant equip docent com AMPA), el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), l’associació d’ensenyants “El Casalet”, l’associació de tractament de trastorns emocionals i alimentaris (APTTETCA) i el Programa d’Acompanyament Educatiu a Famílies (PAEF).

Es va acordar aquesta activitat degut a la necessitat detectada i compartida entre els diferents serveis professionals i entitats ciutadanes, per donar suport a les famílies en la tasca de criança i educació dels seus fills i filles. La intervenció s’emmarca en les recomanacions de la Unió Europea per “Promoure la Parentalitat Positiva” (Rec. UE 2006/19) i els principis del Conveni de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant (ONU, 1989)
Els continguts i la metodologia han estat preparats per professionals de la coordinació de la Xarxa de Criança i Educació del districte 6è, acordant el programa que figura a la taula següent el títol, la data, l’equip dinamitzador i els continguts de les sis sessions:

SESSIÓ.........TÍTOL I ..............................CONTINGUTS
I DATA ......... CONDUCCIÓ...............................................

1
24 febrer..... Donar afecte ...........  - Conformació del vincle.
.......................PAEF-Salut Publica...- Comportament cooperatiu i
.............................................................necessitat de desenvolupament
.............................................................- Demostració d’afecte.
2
9 març...Comprendre.............- Progenitors: gaudi/responsabilitat
................PAEF-Serv. Socials.- Els infants com a subjectes
....................................................- Desenvolupament, educació i
..................................................  comprensió de l’infant.
3
13 abril..... Mostrar interès ....- L’infant: necessitats i desitjos
 ...................CDIAP .....................- El desig i la demanda.
 ...................................................  - La comunicació: escoltar i parlar.
4
27 abril....Actuar de referent... - Estils educatius.
..................PAEF- El Casalet.......- Autoregulació comportaments
........................................................  i emocions
.......................................................  - Establir rutines, pautes, límits i
....................................................... conseqüències, amb flexibilitat.
5
11 maig....Dedicar-hi temps...- Planificació del temps.
...................CEB i PAEF..............- Temps de qualitat.
......................................................- Enriquir rutines.
6
25 maig.....Preparar-se ........- El vincle de parella i els fills
................... i cuidar-se ........- Afrontament conflictes familiars
.................. CRP i PAEF..........  - Patiment emocional dins família.


EQUIP DOCENT:

Consol Obach, infermera. Negociat Salut Comunitària. Regidoria de Salut
Maria Carval, treballadora social. Centre Municipal de Serveis Socials
Antoni Bernat, psicòleg i psicoterapeuta del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Baula, del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
Enric Roldan, professor i membre de l’associació d’ensenyants “El Casalet”
Sara Vidal, educadora social i responsable pedagògica del Centre d’Esplai Bellvitge
Dolors Villarò, psicòloga i tècnica del Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Esteve Ignasi Gay, metge especialista en medicina preventiva del Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF), de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament

Per invitar a participar a les famílies es va fer una sessió informativa a l’escola La Marina, informant prèviament a les escoles bressol i parvularis de Bellvitge cada centre on es va distribuir un fulletó sobre les funcions de la criança positiva, es va debatre els continguts i es va recollir les dificultats i els anhels de l’educació en família. Es van inscriure inicialment unes 20 famílies i en la primera i segona sessió es varen inscriure unes 3 més.

Les sessions s’han realitzat a la biblioteca de l’escola La Marina. Prèviament a cada sessió s’ha enviat per correu electrònic el recordatori dels continguts de la sessió anterior i es demanava la confirmació d’assistència de la propera sessió i l’avaluació de l’anterior.

Documentació per aprofundir:

Recomanacions de la Unió Europea per “Promoure la Parentalitat Positiva” (Rec. UE 2006/19)

Continguts del Conveni de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant (ONU, 1989)

UNESCO Uruguay: ¿Mucho, poquito o nada?. Guía de criança i educació per infants de 0 a 6 anys

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400