Pla educatiu d'entorn (PEE)

És un projecte de treball en xarxa per fomentar la cohesió social, l’educació intercultural, la igualtat d’oportunitats i l’ús de la llengua catalana. Es desenvolupa territorialment a cinc zones de la ciutat: a Collblanc-Torrassa, a la Florida, a Pubilla Casas-Can Serra, El Gornal-Bellvitge i Santa Eulàlia.

El Pla Educatiu d'Entorn de l'Hospitalet, igual que d'altres municipis, està finançats per l’Ajuntament i la Generalitat i hi col•laboren activament entitats socials i associacions, centres educatius i diversos serveis municipals.

Programes

Programa d'Orientació i Acompanyament (POA)

El Programa d'Orientació i Acompanyament (POA) es desenvolupa en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de L'Hospitalet, i està orientat als joves que estan finalitzant els seus estudis de l'Educació Secundarìa Obligatòria, especialment a aquells que puguin estar en risc de no obtenir el graduat de l'ESO.

El programa del POA treballa sobre els següents objectius:

 • Orientar a aquells alumnat que es pugui trobar en risc de no obtenir el graduat de l'Educació Secundària (GES).
 • Acompanyar a aquests joves en el procés de transició cap a recursos de noves oportunitats.
 • Donar suport a l'acció tutorial d'orientació acadèmica.
 • Participar en les Comissions Socioeducatives per coordinar la intervenció socioeducativa amb els diferents agents.
 • Informar i donar suport a les famílies de l'alumnat derivat al POA

Actualment el programa POA que ofereix l'Ajuntament compta amb quatre orientadores que donen suport a l'orientació en els instituts públics i centres concertats de la ciutat.

 

Trobada de les Comissions territorials del Pla Educatiu d'Entorn L'H
Dijous, 28 de març  de 2019, va tenir lloc la trobada conjunta de les Comissions territorials del Pla Educatiu d'Entorn.

Els objectius de la trobada van ser:
 

 • Presentar el pla de treball de les cinc Comissions Territorials del PEE de l'Hospitalet, experiència de coresponsabilitat institucional entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament que s'ha desenvolupat a la ciutat en l'àmbit de l'educació, durant el curs 2018-2019.

 

 • Donar a conèixer la nova experiència pilot a nivell de Catalunya que es desenvoluparà a 5 municpis, com és el Pla Educatiu d'Entorn 0-20 anys, que s'iniciarà el proper curs 2019-2020 com a prova pilot a La Florida-Les Planes.


Podeu consultar els documents de treball de les diferents Comissions Territorials.

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400