Institut Pedraforca

Descripció


TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

El nostre institut és un centre amb voluntat integradora i d’innovació educativa. S’aboca a la millora de la qualitat dels serveis que oferim amb un esperit de superació continuada i de col·laboració amb totes les entitats del nostre municipi, per tal de contribuir a millorar el nostre centre i el nostre entorn. 

EQUIPAMENTS 

Aules taller. Instal·lacions esportives. Equipaments informàtics. 

SERVEIS 

Suport psicopedagògic. Orientació laboral (POA). Estudi assistit. Suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Activitats lúdiques extraescolars: esports, ball i teatre. Servei de mediació escolar. Integradora social.

Adreça

Web: www.xtec.es/iespedraforca
Correu electrònic: iespedraforca@xtec.cat
Telèfon: 934494714
Fax: 934409754
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400