Estudis

Comunicació gràfica i audiovisual

La família de Comunicació gràfica i audiovisual (ensenyaments artístics) pertany als cicles d'arts plàstiques i disseny que ofereixen formació professional en l'àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

En el cas de la ciutat de L'Hospitalet aquest típus de cicles s'ofereixen a l'Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella

Aquesta familía professional té correspondències amb les famíles d'ARTS GRÀFIQUES i IMATGE I SO per a la resta de susbsistemes de la Formació professional inicial i per a l'ocupació
.
Aquests cicles s’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Tenen una durada d'entre 950 i 1.950 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent.
 

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400