Ajuntament de L'Hospitalet

Consell Educatiu de L'Hospitalet

Veure imatge de  Consell Educatiu de L'Hospitalet   (nova finestra)

El Consell Educatiu de L’Hospitalet és l’òrgan de consulta i participació dels sectors afectats de l’ensenyament no universitari de l’àmbit municipal.

El Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet va ser aprovat definitvament per l'Ajuntament en sessio plenària el 13 de desembre de 2011, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 24 de gener de 2012.

Aquest Consell és també l’òrgan encarregat de fer el seguiment i l’avaluació per part de la ciutadania i de la Comunitat Educativa del Pacte local per a l’educació de L’Hospitalet.

 

Constitució

text aquí

Composició

text aquí

Funcionament

text aquí

Òrgan de Seguiment del Pacte Local per l'educació de L'Hospitalet

text aquí

Directori

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Guia formació professional a L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • Prevenció
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400