Mapa d'Escoles Bressol

Plànol Bressol

Mapa d'escoles bressol sufragades amb fons públics

Als efectes de l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys, L’Hospitalet és zona educativa única. Hi ha 17 escoles bressol finançades amb fons públics, que es regeixen per la mateixa normativa de preinscripció i matrícula. Les escoles bressol privades no subvencionades no es regeixen per aquests criteris. Les famílies poden escollir qualsevol escola bressol pública (tant les de titularitat municipal com les de titularitat de la Generalitat de Catalunya) o privada sufragada amb fons públics.

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400