Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2024-2025

El proper dimecres, 6 de març comença la preinscripció escolar de segon cicle d'educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys) i a partir del 8 de març començarà la preinscripció a l'educació sencundària obligatòria- ESO (12-16 anys).

Recordeu que el procés de preinscripció escolar s'inicia amb la presentació de la sol·licitud i acaba amb la formalització de la matrícula

A continuació trobareu més informació sobre calendari, dates, documentació que cal aportar, els criteris de baremació... 

Oferta educativa inicial a L'Hospitalet. Curs 2024-2025

  • PUBLICACIÓ DE L'OFERTA INICIAL DE PLACES ESCOLARS: 5 de març de 2024

 En el document pdf podeu consultar l'oferta incial de places escolars vacants en els centres educatius de L'Hospitalet pel curs 2024-2025.

Dates clau del calendari del procés de preinscripció i matrícula

És important que tingueu en compte que el procés de preinscripció escolar s'inicia al març i acaba amb la formalització de la matrícula, a mitjans de juny.

D'acord amb la resolució publicada pel Departament d'Educació:el calendari amb les dates més importants és el següent:

Publicació de l'oferta inicial de places escolars DIMARTS, 5 DE MARÇ DE 2024

És publica el nombre de places escolars per centre i curs.

 

Presentació Sol·licituds:

Educació Infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024

Educació Secundària Obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024

És important que tingueu en compte:

"Les sol·licituds que es presentin un cop s'hagi tancat el període establert, seran considerades fora de termini. En aquest cas, s’assignarà una plaça escolar entre les vacants restants, un cop s’hagi adjudicat plaça a les sol·licituds en termini."

 

 

 

Publicació de la llista de sol·licituds que s'ha presentat en cada centre amb la puntuació provisional obtinguda: 17 d'abril de 2024

(es poden presentar reclamacions electrònicament en cas de desacord: del 17 al 22 d'abril de 2024)

 

Publicació de la llista de sol·licituds que s'han presentat en cada centre, un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril   
pat després d'aplicar els criteris de prioritat: 30 d'abril de 2024, a les 11h   
Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 2 de maig de 2024  
Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d'ofici): 14 i 15 de maig de 2024, ambdós inclosos.  
*Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 29 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.  
Publicació de l'oferta final de places escolars: 7 de juny de 2024  
Publicació de la llista d'alumnes admesos en cada centre i de la llista d'espera: 10 de juny de 2024  
MATRÍCULA: del 18 al 26 de juny de 2024  

Dates de la preinscripció del curs 2024-2025

:

Batxillerat

Publicació oferta inicial de places: 16 d'abril de 2024

Presentació de sol·licituds: del 18 al 25 d'abril de 2024

Matrícula: del 21 de juny a l'1 de juliol de 2024 

(alumnes preinscrits a batxillerat amb plaça assignada)

Cicles de formació professional de grau mitjà

Presentació de sol·licituds:

  • Alumnat amb continuïtat d’escolarització: 
  • Resta d'alumnat: 

Matrícula dels participants en els dos processos:

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Presentació de sol·licituds

Matrícula

Cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Presentació de sol·licituds:

Matrícula

Podeu consultar els horaris de les Portes Obertes en aquesta mateixa web: Jornades de Portes Obertes LH

També podeu consultar la pàgina web del Departament d'Educació: PREINSCRIPCIÓ

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400