Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2023-2024

Publicada la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera

vui dia 12 de juny 2023 es publiquen les llistes d'alumnes admesos així com les llistes d'espera de la preinscripció escolar del curs 2023-2024. En aquestes llistes es pot comprovar en quin centre s'ha assignat la vostra sol·licitud. Aquesta informació es pot consultar tant a la nostra web municipal com als mateixos centres educatius.

En cas de considerar que hi ha hagut un error o irregularitat en l’adjudicació de plaça escolar es pot presentar una reclamació davant la comissió de garanties d'admissió durant els dies 13, 14 i 15 de juny 2023.

Si es vol sol·licitar un canvi d'assignació a un altre centre educatiu on hi hagi places vacants, es pot presentar una sol·licitud de canvi de centre davant la comissió de garanties d'admissió durant el període del 13 al 19 de juny 2023.

En ambdós casos per realitzar el tràmit podeu dirigir-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització, aportant el resguard de la sol·licitud. Es recomana demanar cita prèvia.

Recordeu que heu de formalitzar la matrícula al centre assignat del 20 al 28 de juny de 2023.
 

Oferta definitiva de places escolars dels centres educatius 

Avui 9 de juny 2023 el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'oferta definitiva de places escolars dels centres educatius per tal de poder fer les assignacions de la preinscripció escolar del curs 2022-2023.

La publicació de les llistes d'alumnes admesos i d'espera es realitzarà el proper dilluns dia 12 de juny 2023.

Consulta la llista de sol·licituds ordenada: a partir de l'11 de maig de 2023

Després del sorteig que va tenir lloc aquest passat dimarts, 9 de maig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places.

Aquesta llista ja no està ordenada per ordre alfabètic, sinó que recull l'ordre en què s'assignaran les places. 

Podeu consultar aquesta llista en aquest mateix apartat. 

Les famílies poden, amb aquesta llista, fer-se una idea de si obtindran plaça en el centre de primera petició.

De totes maneres, és important tenir en compte, que cal esperar la llista d'admesos per tenir-ne la seguretat o obtenir l'assignació en un centre diferent del primer.

Aquesta llista d'alumnes admesos en cada centre i de la llista d'espera es publicarà el 12 de juny. 

Si has de fer una reclamació?

Pots fer una reclamació a la plaça assignada d'ofici en aquells casos en què no s'ha obtingut cap de les places demanades en el formulari de sol·licitud o en el torn d'ampliació.

La reclamació s'ha de fer davant la comissió de garanties d'admissió.

La Comissió de garanties d'admissió és l'òrgan que assigna les places escolars i garanteix el compliment de les normes d'admissió de l'alumnat.

Estan formades per representants dels centres escolars, de les famílies, del Departament d'Educació i de l'Ajuntament, que són els encarregats de l'assignació de places.

Tota la informació relacionada amb el procés de preinscripciói i matrícula es pot consultar, o bé, en la pàgina web del Departament d'Educació, en els centres educatius, i en l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de L'Hospitalet. 

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 03/05/2023

A continuació trobareu publicada la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 03/05/2023

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Publicada la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Després de rebre les sol·licituds de preinscripció, els centres estudien totes les peticions rebudes, i un cop comprovades publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

Aquesta informació es pot consultar a l'oficina municipal d'escolarització de L'Hospitalet i, de manera individual, en la web del Departament d'Educació en el següent enllaç: Llista provisional

Per consultar la informació necessites: 
 • Document identificador (tipus de document —DNI, NIE, NIF o passaport— i número)

De la persona que fa el tràmit de preinscripció.

 • Codi sol·licitud

Codi amb xifres i lletres que identifica la sol·licitud de preinscripció, un cop aquesta s'ha tramitat, i que s'especifica en el resguard de la preinscripció.

RECLAMACIONS

Període per presentar reclamacions: del 21 al 27 d'abril de 2023

Si no estàs d'acord amb la puntuació provisional, o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació. Trobaràs l'enllaç per presentar-la al peu de la consulta individual de resultats.

Si no pots accedir a la consulta individual o no trobes la sol·licitud a la llista amb la puntuació provisional pots adreçar-te al centre demanat en primer lloc i presentar en paper la teva reclamació.

També pots adreçar-te a l'oficina municipal d'escolarització de L'Hospitalet per demanar informació i ajuda, trucant al telèfon 93 402 96 78

Si no trobeu el que esteu buscant a la Seu electrònica i voleu fer una consulta, podeu seguir el següent enllaç 'Contacta amb l'Oficina Municipal d'Escolarització'

MODEL DE RECLAMACIÓ 

Oferta educativa inicial a L'Hospitalet. Curs 2023-2024

Ja podeu consultar l'oferta educativa inicial a L'Hospitalet per al curs 2023-2024

Dates clau del calendari del procés de preinscripció i matrícula

És important que tingueu en compte que el procés de preinscripció escolar s'inicia al març i acaba amb la formalització de la matrícula, a mitjans de juny.

 

Publicació de l'oferta inicial de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

3 de març de 2023

Presentació Sol·licituds:

Educació Infantil de segon cicle i educació primària

Educació Secundària Obligatòria

 

del 6 al 20 de març de 2023

del 8 al 20 de març de 2023

 

Publicació de la llista de sol·licituds que s'ha presentat en cada centre amb la puntuació provisional obtinguda

(es poden presentar reclamacions electrònicament en cas de desacord)

21 d'abril de 2023

del 21 al 27 d'abril

Publicació de la llista de sol·licituds que s'han presentat en cada centre, un cop resoltes les reclamacions 3 de maig
SORTEIG PÚBLIC del número de desempat, que serveix per resoldre les situacions d'empat després d'aplicar els criteris de prioritat 9 de maig, a les 11hores, als serveis centrals del Departament d'Educació
Publicació de la llista ordenada de sol·licituds 11 de maig
Publicació de la llista d'alumnes admesos en cada centre i de la llista d'espera 12 de juny
MATRÍCULA del 20 al 28 de juny per a tots els ensenyaments

 

Dates de la preinscripció del curs 2023-2024

Veure imatge de Dates de la preinscripció del curs 2023-2024 (nova finestra)

El Departament d'Educació ha anunciat les dates de la preinscripció escolar del curs 2023-2024 dels següents ensenyaments:

 

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària (6-12): del 6 al 20 de març
 • Educació secundària obligatòria (12-16): del 8 al 20 de març

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 20 al 28 de juny

Batxillerat

Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril

Matrícula: del 22 de juny al 3 de juliol

Cicles de formació professional de grau mitjà

Presentació de sol·licituds:

 • Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 12 al 18 d'abril
 • Resta d'alumnat: del 9 al 15 de maig

Matrícula dels participants en els dos processos: del 3 al 7 de juliol

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d'abril i del 9 al 15 de maig

Matrícula: del 30 de juny al 7 de juliol

Cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l'1 de juny

Matrícula: del 19 al 24 de juliol

 

Des de l'Ajuntament us recomanem que consulteu la informació de les Jornades de Portes Obertes que organitzen els centres educatius de L'Hospitalet abans de l'inici de la preinscripció perquè pugueu visitar els centres, i conèixer els seus projectes educatius, i l'oportunitat de parlar amb els equips directius i docents.

Podeu consultar els horaris de les Portes Obertes en aquesta mateixa web: Jornades de Portes Obertes LH

 

També podeu consultar la pàgina web del Departament d'Educació: PREINSCRIPCIÓ

 

 

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400