Preinscripció curs 2021-2022

Criteris d'admisió

Els centres educatius de Catalunya ofereixen una quantitat limitada de places.

Si el nombre de sol·licituds que les famílies heu fet en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que alguna de les famílies que l'hàgiu triat com a primera opció no hi obtingueu plaça.

Per tant, com que alguns centres tenen una demanda d'inscripcions superior al nombre de matrícules que poden oferir, és important que feu constar, en la sol·licitud, el màxim nombre de centres que s'ajusten a les vostres prioritats, fins a un total de 10, ordenats segons les vostres preferències.

Per decidir qui obté una plaça en un centre determinat i qui no, s'utilitza el sistema de puntuacions que anomenem barem.

És un mètode objectiu que ordena la llista de sol·licituds de manera transparent i allunyada de qualsevol arbitrarietat. Les puntuacions s'obtenen a través d'uns criteris de prioritat generals i uns criteris de prioritat complementaris que serveixen per atorgar les places en cas d'empat.

En el cas dels criteris d'assignació per l'ESO s'ha de comptar també el criteri específic d'adscripció del centre, juntament amb els criteris apuntats. Podeu consultar els centres adscrits en aquest mateix apartat de la web d'educació de l'Ajuntament.

Tots aquests criteris estan establerts per llei, i cada cas té assignada una puntuació o barem.

A partir d'aquí, s'assigna plaça als grups de sol·licitud amb el mateix barem, començant pels que tenen la puntuació més alta.

 

 

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400