Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2024-2025

El proper dimecres, 6 de març comença la preinscripció escolar de segon cicle d'educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys) i a partir del 8 de març començarà la preinscripció a l'educació sencundària obligatòria- ESO (12-16 anys).

Recordeu que el procés de preinscripció escolar s'inicia amb la presentació de la sol·licitud i acaba amb la formalització de la matrícula

A continuació trobareu més informació sobre calendari, dates, documentació que cal aportar, els criteris de baremació... 

Relació de centres educatius per Zones Educatives

L’Hospitalet està dividit en sis zones educatives pel que fa referència a l’etapa dels 3 als 12
anys (infantil i primària
), i en cinc zones educatives pel que fa a l’etapa dels 12 als 16 anys
(ensenyament secundari).

La normativa de preinscripció que dicta la Generalitat conté uns criteris de barem que
s’aplicaran per tal de determinar-ne l’ordre d’admissió. Un d’aquests és el criteri de territori,
que valora la pertinença del domicili familiar a la zona d’influència del centre escolar.


Per aquest motiu, la zonificació és un factor que s’ha de considerar en el moment de l’elecció
del centre de primària. En el cas de l’educació secundària obligatòria (ESO), caldrà considerar
l’adscripció entre els centres públics de primària i secundària.


A continuació podeu consultar els centres educatius de les diferents Zones educatives de primària i secundària de la ciutat.

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400