Preinscripció curs 2021-2022

Consulta els centres educatius adscrits i les àrees d'influència

Recorda fer constar en la preinscripció el màxim nombre de centres que t'interessin, fins a un total de 10 ordenats segons les teves preferències.
 

ZONA EDUCATIVA:

La Zona Educativa estableix per a quins centres pots obtenir el barem per proximitat al domicili familiar o del lloc de feina del pare, mare o tutor o tutora legal.

Cadascun dels centres té assignada una determinada zona educativa.

En funció de les circumstàncies, s'hi poden sumar puntuacions diferents:

  • Quan el domicili de la família es troba dins de la zona educativa del centre escolar que es demani en primer lloc, suma 30 punts.
  • Si a la sol·liciutd de preinscripció es demana que es tingui en compte la ubicació del lloc de feina del pare, mare o tutot o tutora legal, sempre que estigui dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, s'atorguen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, s'assignen 10 punts.

L'Hospitalet està dividit en 6 zones educatives per l'etapa de 3 a 12 anys (infantil i primària), i en 5 zones educatives pel que fa a l'etapa de 12 a 16 anys (ESO)

PRIMÀRIA ZONA SECUNDÀRIA
Santa Eulàlia A Santa Eulàlia
Bellvitge i Gornal B Bellvitge i Gornal
Centre, Sanfeliu i Sant Josep C Centre, Sanfeliu i Sant Josep
Pubilla Cases i Can Serra D Pubilla Cases i Can Serra
  E Collblanc-La Torrassa i La Florida
Collblanc-la Torrassa E1  
La Florida E2  

Podeu consultar en els documents annexos els centres educatius de L'Hospitalet per Zona Educativa.

LES ÀREES D'INFLUÈNCIA:

Per aplicar el criteri de proximitat al centre es té en compte l'àrea d'influència del centre que determina l'Ajuntament i els serveis territorials del Departament d'Educació.

Podeu consultar els centres de les àrees d'influència en el mapa de zones educatives de l'Hospitalet que trobareu publicat en aquesta mateixa web, i també, us podran ajudar a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

 

Adscripció als Centres Educatius de L'Hospitalet

Els centres adscrits són els que el Departament d'Educació vincula perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centres si els dos estan adscrits.

D'acord amb la Resolució EDU/632/2021, de 19 de febrer, publicat el passat 10 de març es fa pública l'adscripció de centres educatius. També, podeu consultar la resolució en el document adjunt.

Poseu consultar l'adscripció dels centres educatius de L'Hospitalet, clicant en els enllaços:

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400