Centre d'Estudis Dolmen

Descripció

Batxillerat (Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials)
Cicles formatius de grau superior: Administració i finances
Educació infantil
Laboratori de diagnòstic clínic
Curs específic d'accés als cicles formatius de graus superiors
Modalitat de formació professional no presencial on-line
Ensenyament d'idiomes: Adaptas al nou mercat laboral 

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Centre no confessional.
Línia metodològica fonamentada en criteris de participació democràtica, en la igualtat,
la llibertat, la participació i la justícia.
Col·laboració plural i activa d’alumnes, mares, pares i personal del centre.
La pau, la solidaritat i la col·laboració són eixos de tota la tasca docent.
L’educació per a la conservació del medi ambient i la sostenibilitat impregna tots els
processos acadèmics. 

SERVEIS
Servei de mediació escolar i familiar. Servei de biblioteconomia i documentació. Servei d’ús
d’ordinadors i d’accés a internet fora de l’horari lectiu, per a la recerca d’informació o la
comunicació amb finalitats educatives. Servei de promoció d’activitats a l’estranger. Accions
per a la formació, la inserció laboral i experiències diverses a l’estranger. Gabinet d’atenció
psicopedagògica. Servei de borsa de treball. Plataforma on-line que afavoreix la comunicació i la participació de les famílies amb la resta de la comunitat educativa.

Adreça

Web: http://www.cedolmen.com
Correu electrònic: a8038673@xtec.cat
Telèfon: 933310400
Fax: 932981011
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400