Estudis

CFGS Educació infantil

Tècnic/a superior en educació infantil

2.000 hores · dos cursos acadèmics.

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social.
 • Didàctica de l'Educació Infantil.
 • Autonomia Personal i Salut Infantil.
 • El Joc Infantil i la seva Metodologia.
 • Expressió i Comunicació.
 • Desenvolupament Cognitiu i Motriu.
 • Desenvolupament Sòcioafectiu.
 • Habilitats Socials.
 • Primers Auxilis.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte d'Atenció a la Infantesa.
 • Formació en Centres de Treball

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d'educació infantil, sota la supervisió d'un mestre o una mestra;
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social,
 • Educador o educadora en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.  

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400