Estudis

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional de bioinformàtica  

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web amb perfil professional de bioinformàtica

(2000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Sistemes informàtics. Bases de dades. Programació. Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial. Entorns de desenvolupament. Desenvolupament web d'entorn client. Desenvolupament web d'entorn servidor. Desplegament d'aplicacions web. Disseny d'interfaces web. Projecte de desenvolupament d'aplicacions web. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball. Sistemes i eines bioinformàtiques

DE QUÈ TREBALLARÀS?
Programador/a web. Programador/a multimèdia. Desenvolupador/a d'aplicacions en entorns web. Desenvolupament d'aplicacions bioinformàtiques.Tècnic superior de suport a la recerca. Gestor de dades biològiques. Community and social media manager. Tècnic superior en anàlisi de posicionament web. Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit dels sectors bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400