Ajuntament de L'Hospitalet

Xarxa de Criança i Educació de Ciutat

Professionals i representants de famílies que treballen en diferents serveis i entitats d’atenció a la infància (escoles, esplais, biblioteques, centres de salut, de serveis socials, CDIAP, EAP, LIC, CRP, PEE, PAEF, AMPA i altres) estan treballant en xarxa a l'àmbit del districte, des de fa uns anys, per donar suport a les famílies en la seva tasca de criança i educació, dins del marc de la recomanació del Consell d’Europa -Rec (2009)19- de la criança positiva i que es coneix com a parentalitat positiva.

Ara tenim el repte de crear sinergies entre les diferents xarxes, de manera que els resultats d’una xarxa puguin beneficiar el conjunt i, alhora, unir esforços i evitar repeticions de feines a realitzar. Així, doncs, hem formalitzat la connexió de les quatre xarxes que hi ha a la ciutat, per tal de coordinar i compartir les activitats pròpies de cada servei o entitat, que realitza activitats directes a les famílies usuàries o intervencions conjuntes entre diferents serveis o equipaments, com activitats comunitàries intersectorials. A la connexió de xarxes la denominarem XCE-L’H, per ser una xarxa de xarxes al conjunt de la nostra ciutat, L’Hospitalet de Llobregat, que tindrà la finalitat de desenvolupar complicitats entre els diferents lideratges de les institucions implicades per fer de les xarxes de districte estructures sostenibles i perdurables.

Hi podeu trobar la informació de cada xarxa de districte o de ciutat activant-ne la pestanya corresponent:
Veure imatge de Xarxa de Criança i Educació (nova finestra)

Jornada de constitució de la Xarxa de Criança i Educació de L’Hospitalet

Dissabte, 28 de maig de 2016. Centre Cultura de Bellvitge
Professionals i representants de famílies que treballen en diferents serveis i entitats d’atenció a la infància (escoles, esplais, biblioteca, centres de Salut, de Serveis Socials, CDIAP, EAP, LIC, CRP, PEE, PAEF, AMPA i altres) estem treballant en xarxa a nivell de districte des de fa uns anys, per donar suport a les famílies en la seva tasca de criança i educació, dins del marc de la recomanació del Consell d’Europa -Rec 2006/19- de la criança positiva i dels principis de la Convenció dels Drets dels Infants (ONU, 1989).
Veure imatge de  Créixer, educar i compartir (nova finestra)

Créixer, educar i compartir

El paper de la família en la criança positiva
Us presentem les FUNCIONS DE LA CRIANÇA POSITIVA, amb la finalitat que les famílies en parleu, a partir de la vostra experiència, l’ideal educatiu, l’edat, la singularitat dels vostres fills i els recursos que tingueu a l’abast, tant materials com de suport socials.
S’entén per criança positiva la manera de satisfer les necessitats dels nens i nenes, amb afecte, reconeixement, atenció i respecte. Això inclou establir límits per afavorir la convivència, sense fer ús de la violència (ni física, ni verbal, ni xantatge emocional) amb la finalitat que els infants desenvolupin plenament les seves capacitats i visquin d’una manera autònoma, solidària i en positius, de manera que puguin afrontar els reptes de la vida i a la vegada se sentin mereixedors de gaudir-la.
Veure imatge de Jornada 0 a 6. Presencia educadora (nova finestra)

VII Jornada 0 A 6. Presència educadora

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona han organitzat la VIIa Jornada de reflexió i intercanvi, amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics (Pla de Formació de Zona) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. La presència educadora fa referència a la manera d’estar i ser-hi dels educadors i educadores, que facilita el benestar, el desenvolupament harmònic, l’aprenentatge integrat, la vivència joiosa i la convivència feliç -com a persona entre persones- de totes les criatures.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Guia formació professional a L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400