Ajuntament de L'Hospitalet

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L’Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament en el procés d’escolarització de l’alumnat, en els centres educatius finançats amb fons públics.
 
L'OME, juntament amb els centres educatius, són el referent per a l'atenció, la informació i la orientació a les famílies en relació amb els procediments d'admissió, intervenint en el procés d'escolarització de l'educació infantil de segon cicle, primària, i educació secundària obligatòria (ESO).
 
El nou decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya aprovat pel Departament d'Educació dota de noves funcions a les Oficines Municipals d'Escolarització.
 
 
L’OME té les funcions següents:
 • Desenvolupar i aplicar actuacions d’acompanyament i suport de les famílies en el procediment d’admissió.
 • Oferir a les famílies informació sobre l’oferta educativa dels centres del Servei d’Educació de Catalunya ubicats en el seu municipi.
 • Rebre i tramitar sol·licituds d’admissió als centres del municipi integrats en el Servei d’Educació de Catalunya.
 • Donar publicitat als resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi.
 • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l’acord dels centres afectats.
 • Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d’admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de Servei d’Educació de Catalunya. Aquestes campanyes es duran a terme d’acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt d’aquests centres, garantia de veracitat i equanimitat.
 • Acollir les comissions de garanties d’admissió respectives.
 • Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.

L'horari de l'Oficina Municipal d'Escolarització de L'Hospitalet és:

 • De dilluns a divendres de 8'30h a 14h
 • Dimecres de 16h a 18h

Es recomana demanar cita prèvia.


 

Taula Local de Planificació de L'Hospitalet

QUÈ ÉS LA TAULA LOCAL DE PLANIFICACIÓ?

El Departament d'Educació acorda amb cada ajuntament constituir la Taula Local de Planificació amb les funcions que determina el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

La funció principal de la Taula Local de Planificació és fer propostes a l'òrgan competent del Departament d'Educació en matèria de programació de l'oferta educativa.

Consulta els acords de la Taula Local de Planificació de L'Hospitalet en el següent enllaç: ACORDS TAULA

Directori

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400