Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2020-2021

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc, i es manté per a la resta de peticions.

En cas d'empat, després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic.

L'àrea d'influència és un factor important en la puntuació, per això, recomanem consultar l'àrea d'influència del vostre domicili i els centres adscrits, ho podeu fer a l'apartat en aquesta mateixa web amb la informació de centres adscrits o bé en els mateixos centres.
 


  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400