Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2019-2020

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc, i es manté per a la resta de peticions.

En cas d'empat, després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic.

L'àrea d'influència és un factor important en la puntuació, per això, recomanem consultar l'àrea d'influència del vostre domicili i els centres adscrits, ho podeu fer a l'apartat en aquesta mateixa web amb la informació de centres adscrits o bé en els mateixos centres.
 


  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400