Documentació necessària

Plans d'actuació del curs 2021-2022 de les Escoles Bressol Municipals

Veure imatge de Plans d'actuació del curs 2021-2022 de les Escoles Bressol Municipals (nova finestra)

Podeu consultar el Pla d'actuació de les 6 escoles bressol municipals.

El Pla d'actuació del curs 2021-2022 de cadascuna de les Escoles Bressol Municipal recullen aspectes organitzatius (organització de grups, de l'equip educatiu, dels espais, i els horaris...entre d'altres). També contenen els protocols de prevenció i actuació davant la Covid-19.

Aquests plans d'actuació estableixen les mesures preventives per garantir la seguretat i la salut en les Escoles Bressol Municipals de la ciutat, d'acord amb la normativa vigent publicada pel Departament d'Educació i el Departament de Salut de la Generalitat.

Durant el curs 2021-2022 es podran anar valorant les mesures proposades, en funció de l'evolució de la pandèmia, i d'acord amb les instruccions que estableixin en cada moment els Departament de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya. Per tant, són documents oberts i flexibles que s'aniran adaptant a l'evolució de la situació sanitària.  

Els plans d'actuació del curs 2021-2022 de les Escoles Bressol Municipals han estat aprovats en els respectius Consells Escolars de cada escola.

 • EBM La Casa del Molí
 • EBM La Casa de la Muntanya
 • EBM La Casa de les Flors
 • EBM La Casa dels Arbres
 • EBM La Casa del Parc
 • EBM La Casa dels Contes
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400