Ajuntament de L'Hospitalet

Districte 2

Fase de construcció de la Xarxa dte 2

Durant el procés de diagnòstic comunitari desenvolupat en el marc del Projecte ICI, s’ha tingut l’oportunitat d’establir contactes amb professionals tècnics i ciutadania vinculats al treball amb petita infància, de 0 a 6 anys.

Tant en entrevistes individuals, com en col·loquis grupals, apareix com a realitat que fins ara el treball conjunt entre els diferents recursos és força limitat, i bàsicament per a la preparació de jornades festives. Apareix però la voluntat de poder fer un treball conjunt més en profunditat, i d’aquí l’interès de crear una xarxa de treball conjunt.

Veure imatge de Jornada de Criança/ces de Collblac- la Torrassa (nova finestra)

Jornada de Criança/ces de Collblac- la Torrassa

En el marc de l’espai comunitari de treball de la Xarxa 0-6- del Districte II de L’Hospitalet s’ha organitzat la “Jornada de Criança/ces de Collblanc-la Torrassa” que tindrà lloc aquest dimarts, 23 de maig, de 17’15h a 20’30h a Torre Barrina (Parc de la Marquesa), amb l’objecte de generar sinergies entre les/els professionals i les famílies dels infants de 0-6 anys.

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400