Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2020-2021

Presentar la sol·licitud de preinscripció

  • Durant el període que s'estableix per a la PREINSCRIPCIÓ es fixen unes dates per presentar la sol·licitud. 

D'acord amb la normativa només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència).

La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l'Oficina d'Escolarització de l'Hospitalet.

Us podeu descarregar la sol·licitud des de la mateixa pàgina web del Departament d'Educació.

També teniu l'opció de fer la sol·licitud online directament des del web del Departament d'Educació.

Podeu consultar més informació en la web del Departament d'Educació: Estudiar a Catalunya


 

Documentació necessària per presentar durant el període de PREINSCRIPCIÓ

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar la documentació en el termini establert per a cadascun dels diferents ensenyaments.

La documentació que heu de preparar i presentar és la que fa referència a la documentació general, i la documentació que acredita el compliments dels criteris de prioritat.

 


  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400