Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció curs 2019-2020

Presentar la sol·licitud de preinscripció

  • TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:

del 29 de març al 9 d'abril de 2019, ambdós inclosos.
 

D'acord amb la normativa només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència).

La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l'Oficina d'Escolarització de l'Hospitalet.

Us podeu descarregar la sol·licitud des de la mateixa pàgina web del Departament d'Educació: Sol·licitud

Podeu consultar més informació en la web del Departament d'Educació: Estudiar a Catalunya


 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PRESENTAR EN EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ  

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar la documentació en el termini establert per a cadascun dels diferents ensenyaments.

La documentació que heu de preparar i presentar és la que fa referència a la documentació general, i la documentació que acredita el compliments dels criteris generals i complementaris.

 


  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400