Ajuntament de L'Hospitalet

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

Veure imatge de Introducció (nova finestra)

L’Hospitalet de Llobregat disposa d’una Xarxa d’Escoles Bressol Municipals formada per sis escoles bressol que ofereixen un servei educatiu integral als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ESCOLES BRESSOL

Podeu consultar les tarifes per la recepció del servei d'escoles bressol municipals (mitjançant gestió indirecte) de L'Hospitalet en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

O, bé en l'extracte que trobareu en aquest mateix apartat: "Annex 1. Regulació de la prestació parimonial de caràcter públic no tributari relativa al Servei Públic d'Escoles Bressol Municipals"

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals de L'Hospitalet

Escoles bressol municipals

A més de les escoles bressol municipals, i ha altra oferta pública a la ciutat, amb les Llars d'infants de la Generalitat. Dins de la Xarxa d'Escoles Bressol també hi ha 5 escoles bressol subvencionades per l'Ajuntament, i gestionades per cooperatives sense afany de lucre, i 2 escoles privades subvencionades pel Departament d'Educació.

Escoles bressol de la Generalitat:

 • Llar d'Infants El Passeig
 • Llar d'Infants El Tren
 • Llar d'Infants La Florida

Escoles bressol privades subvencionades

 • Escola bressol Patufet
 • Escola bressol Garabatos
 • Escola bressol Nova Fortuny
 • Llar d'infants L'Estel Blau
 • Llar d'infants la Gua-Gua
 • Llar d'infants Ding-Dong
 • Llar d'infants Azorín

Podeu consultar més informació en el document adjunt.

A la Guia de Centres Educatius de la ciutat també trobareu la informació de llars d'infants privades.

Serveis:

Servei d’escolarització, destinat a l’escolarització d’infants dels 4 mesos als 3 anys durant l’horari establert i de conformitat amb la normativa aplicable.

Servei de menjador. Inclou el dinar i el berenar per als infants usuaris de l’escola bressol, que ho sol·licitin.

Servei d’acollida. Servei adreçat ales famílies amb dificultats per atendre els seus fills i filles fora de l’horari marc del centre i es concreten en una hora abans al matí o una hora després per la tarda. Aquest servei es prestarà sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’infants.

Servei de formació adreçada a les famílies. Aquest servei està destinat a oferir un espai formatiu i de debat a les famílies i es desenvolupa atenent les directrius del “Programa d’acompanyament educatiu a les famílies”, de la Regidoria d’Educació.

Equipaments:

Les escoles bressol municipals estan dotades d’aules adequades a cada una de les edats, sala polivalent, patis amplis, cuina pròpia i disposen del material didàctic i pedagògic necessari per dur a terme la seva activitat

Projecte educatiu:

Les escoles bressol municipals es defineixen com un servei públic obert a tothom sense discriminació, on les famílies paguen un preu públic en funció del servei que sol·liciten.

Són escoles catalanes, arrelades al país, i obertes a la diversitat cultural i social de les famílies. Tenen un projecte educatiu propi, i tenen com a referència el Projecte educatiu municipal. Consideren que els infants són persones competents, capaces de participar i de relacionar-se de forma interactiva.

Donen valor a la vida quotidiana i al joc com a situacions privilegiades per el desenvolupament i aprenentatges dels infants. Promouen la participació de les famílies i les consideren les primeres educadores dels seus fills i filles.

Els professionals que hi treballen ho fan en equip, tenen interès per innovar, compartir experiències i participar en activitats de formació permanent. Són centres oberts a la comunitat, que es comprometen socialment i treballen en xarxa amb altres professionals, serveis i entitats del seu entorn.

Són centres que treballen amb rigor, que documenten i contrasten llurs experiències i que utilitzen instruments pedagògics com l’observació i l’avaluació, per tal de introduir millores en la tasca educativa.

"MOLINET DE VENT". La nova sala Multisensorial a l'Escola Bressol Municipal, "La Casa del Molí"

La Diputació de Barcelona, al 2016, va endegar un pla d’assistència pilot per a infants amb necessitats educatives especials. En aquest sentit, ha promogut la creació d’espais d’estimulació multisensorial en centres d’educació infantil de la demarcació.

És amb aquest suport que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha instal.lat la primera sala pública d’estimulació multisensorial a l’escola bressol municipal La Casa del Molí per donar un recurs educatiu més als infants del 0-3 amb dificultats.

La nostra visió consisteix en avançar en la inclusió dels infants amb necessitats educatives especials en les escoles bressol i potenciar un servei públic educatiu a la ciutat d’atenció a la infància amb necessitats educatives especials.

Què es una sala multisensorial?

Una sala d’estimulació multisensorial és una instal.lació amb un equipament intensiu d’imatge, sons i mobiliari acompanyats d’un programa d’estimulació sensorial amb finalitat didàctica: són espais innovadors d’aprenentatge que reforcen les competències de tots els infants i afavoreixen l’educació inclusiva.

El seu objectiu és que els infants que l’utilitzin rebin estímuls controlats que siguin percebuts per tots o alguns dels seus sentits, de manera que afavoreixi el seu desenvolupament global.

Les intencions educatives de la sala són facilitar l’accés, mitjançant l’organització senso-perceptiva, a la comunicació individualitzada en l’alumne amb discapacitats i possibilitar la seva vivència corporal, a través de la relaxació i la calma per trobar-se millor.

Qui són els usuaris?

Es prioritzarà a aquells alumnes amb retard maduratiu, trastorns motrius... infants amb necessitats educatives especials. Ara bé, tots els infants de l’escola són usuaris de la sala multisensorial.

També es preveu que, un cop implementat el projecte, es puguin anar beneficiant infants de les totes les escoles bressol de la ciutat.

Què és l’educació inclusiva?

“L’educació inclusiva  és el procés pel qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per continuar essent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins l’aula.” Susan Bray Stainback (2001).

És a dir, valorar els infants, per igual. Fer de les diferències un recurs per potenciar el joc, l’aprenentatge i la participació, i reduir les barreres que es presentin.

Publicacions de Criança i Educació. 0-6

A continuació trobareu una sèrie de publicacions sobre Criança i Educació que tenen com a finalitat acompanyar i donar suport a les famílies i professionals que treballen amb la franja d'edat 0-6:

 • Criança i educció: El pas dels infants de casa a l'escola
 • Criança i educació: Què eduquem quan expliquem contes?
 • Criança i educació: Posem límits educatius als infants?

Durant el període d'estat d'alarma provocat per la COVID-19 les Xarxes 0-6 han elaborat les següents publicacions:

 • L'Organització familiar durant el confinament
 • L'Acompanyament emocional als infants de 0-6 anys durant el confinament
 • l'Acompanyament educatiu dels infants durant aquest període

Amb motiu de les festes de Nadal i les mesures de prevenció per la COVID-19 us recomanen la següent publicació:

 • Nadal i Reis amb Covid i Infants

També, us presentem la publicació: "Diàlegs sobre els límits i les rebequeries de 0-3", que ha estat elaborada a partir d'unes xerrades que van tenir lloc el curs 2020-2021, on van participar les sis Escoles Bressol Municipals de L'Hospitalet. La publicació consta dels diàlegs que les famílies van poder portar a terme amb les ponents d'aquestes trobades (Ana Portabella, Núria Gros, i Sònia Klias):

 • Diàlegs sobre els límits i les rebequeries de 0-3
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400