Ajuntament de L'Hospitalet

Educació i formació

Escoles Bressol

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

L’Hospitalet de Llobregat disposa d’una Xarxa d’Escoles Bressol Municipals formada per sis escoles bressol que ofereixen un servei educatiu integral als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies.

Escoles Bressol de la Xarxa:

Serveis:

Servei d’escolarització, destinat a l’escolarització d’infants dels 4 mesos als 3 anys durant l’horari establert i de conformitat amb la normativa aplicable.

Servei de menjador. Inclou el dinar i el berenar per als infants usuaris de l’escola bressol, que ho sol•licitin.

Servei d’acollida. Servei adreçat ales famílies amb dificultats per atendre els seus fills i filles fora de l’horari marc del centre i es concreten en una hora abans al matí o una hora després per la tarda. Aquest servei es prestarà sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’infants.

Servei de formació adreçada a les famílies. Aquest servei està destinat a oferir un espai formatiu i de debat a les famílies i es desenvolupa atenent les directrius del “Programa d’acompanyament educatiu a les famílies”, de la Regidoria d’Educació.

Equipaments:

Les escoles bressol municipals estan dotades d’aules adequades a cada una de les edats, sala polivalent, patis amplis, cuina pròpia i disposen del material didàctic i pedagògic necessari per dur a terme la seva activitat

Projecte educatiu:

Les escoles bressol municipals es defineixen com un servei públic obert a tothom sense discriminació, on les famílies paguen un preu públic en funció del servei que sol•liciten.

Són escoles catalanes, arrelades al país, i obertes a la diversitat cultural i social de les famílies. Tenen un projecte educatiu propi, i tenen com a referència el Projecte educatiu municipal. Consideren que els infants són persones competents, capaces de participar i de relacionar-se de forma interactiva.

Donen valor a la vida quotidiana i al joc com a situacions privilegiades per el desenvolupament i aprenentatges dels infants. Promouen la participació de les famílies i les consideren les primeres educadores dels seus fills i filles.

Els professionals que hi treballen ho fan en equip, tenen interès per innovar, compartir experiències i participar en activitats de formació permanent. Són centres oberts a la comunitat, que es comprometen socialment i treballen en xarxa amb altres professionals, serveis i entitats del seu entorn.

Són centres que treballen amb rigor, que documenten i contrasten llurs experiències i que utilitzen instruments pedagògics com l’observació i l’avaluació, per tal de introduir millores en la tasca educativa.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Guia formació professional a L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400